Διοικητικό Συμβούλιο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ               Γιάννης Αυγέρης

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ      Κώστας Λευθεριώτης

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ         Γιάννης Φωστίνης

ΤΑΜΙΑΣ                     Φίλιππος Δημητριάδης

ΜΕΛΗ                        Αντρέας Ζαφείρης

                                    Κώστας Λαδάς

                                    Φίλιππος Ρομποτής