Διοικητικό Συμβούλιο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:                     Γιάννης Αυγέρης

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:        Κώστας Λευθεριώτης

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:             Γιάννης Φωστίνης

ΤΑΜΙΑΣ:                             Φίλιππος Δημητριάδης

ΜΕΛΗ:                                Aντρέας Ζαφείρης

                                                 Κώστας Λαδάς

                                                 Φίλιππος Ρομποτής