Πόπη Καλαντίδου
Ο Παρθενώνας 90 χρόνια πριν και σήμερα!