Φίλιππος Ρομποτής
Εργοστάσιο Λαυρίου...πριν 30 χρόνια και τώρα...μερική αναπαλαίωση!