Γιάννης Φωστίνης
1963-2016 Οι ίδιοι άνθρωποι, στο ίδιο σημείο, σε άλλη ηλικία...