ΦΩΤΟ.ΛΕΣΧ.Η. 2017. Macro-φωτογράφηση.

ΦΩΤΟ.ΛΕΣΧ.Η. 2017. Φωτο-εξόρμηση Τεχνολογικό Πάρκο Λαυρίου.

ΦΩΤΟ.ΛΕΣΧ.Η. 2017. Φωτογράφιση μοντέλου (Μαρία Σταφυλά) σε studio.

ΦΩΤΟ.ΛΕΣΧ.Η. 2017. Φωτογράφιση μοντέλου (Αντελ Βεισλλαρι) σε ανοιχτό χώρο.