ΦΩΤΟ.ΛΕΣΧ.Η. 2023. Έκθεση φωτογραφίας με θέμα: "Μοναξιά".
ΦΩΤΟ.ΛΕΣΧ.Η. 2023. Έκθεση μαθητών.
ΦΩΤΟ.ΛΕΣΧ.Η. 2023. Γνωριμία με τον φωτογράφο Γιώργο Διγαλάκη.
ΦΩΤΟ.ΛΕΣΧ.Η. 2023. WILD EXPO
ΦΩΤΟ.ΛΕΣΧ.Η. 2023. Έκθεση φωτογραφίας με θέμα: "Προσωπογραφίες".
ΦΩΤΟ.ΛΕΣΧ.Η. 2023. Γνωριμία με τον φωτογράφο Σπύρο Τσακίρη.
ΦΩΤΟ.ΛΕΣΧ.Η. 2023. Γνωριμία με τον φωτογράφο Κώστα Γιαβή.