Διοικητικό Συμβούλιο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:                        Γιάννης Φωστίνης

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:                Κώστας  Λευθεριώτης

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:                    Τούλα Μάντη

ΤΑΜΙΑΣ:                               Χριστίνα Πιερράκου

ΜΕΛΗ:                                  Κατερίνα Ταβλαράκη

                                              Άννα Πατρώνη

                                             Πέννυ Οικονομάκη