Διοικητικό Συμβούλιο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:                     Γιάννης Φωστίνης

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:         Κώστας  Λευθεριώτης

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:               Κώστας  Λαδάς

ΤΑΜΙΑΣ:                               Ανδρέας  Ζαφείρης

ΜΕΛΗ:                                  Κατερίνα Ταβλαράκη

                                                   Άννα Πατρώνη

                                                  Τούλα Μάντη