... σε ομαδική έκθεση με θέμα

"φωτογραφία δρόμου"