Διοικητικό Συμβούλιο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:                    Γιάννης Φωστίνης

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:        Κώστας  Λευθεριώτης

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:               Κώστας  Λαδάς

ΤΑΜΙΑΣ:                               Ανδρέας  Ζαφείρης

ΜΕΛΗ:                                   Βασίλης Καλαμάρας

                                                    Τούλα  Μάντη

                                                    Dorota  Szydlak-Pavlik